Visste du att det finns över 70 aktiva föreningar i Biskopsgården?

Biskopsgården är en stadsdel med ett mycket rikt och aktivt föreningsliv. Vi är många föreningsaktiva personer som lägger vår tid, energi och vårt engagemang i dessa föreningar till glädje och nytta i vardagen för oss som bor eller arbetar i Biskopsgården.

Den här hemsidan är till för dig som är nyfiken på Biskopsgårdens föreningsliv. Kanske vill du engagera dig i en förening? Eller delta i någon av föreningarnas aktiviteter? Hitta en förening som din förening kan samarbeta med? Eller så vill du bara få koll på allt fantastiskt som händer här i vår stadsdel. Finns inte föreningen du söker, så starta den! Låt dig inspireras!

Genom denna hemsida och fortsatt samarbete vill vi också uppmärksamma och sprida kunskap om det viktiga jobb föreningarna gör och vad det betyder för stadsdelen. Vi vill tillsammans med politiker och tjänstemän skapa fler och bättre möjligheter för föreningarna att bedriva och utveckla sin verksamhet och få ännu fler att engagera sig!

Välkommen till Biskopsgården!