ÖVRIGA

Biskopsgårdens anhörigförening

Biskopsgårdens anhörigförening är en ideell förening som är en del av den nationella föreningen Anhörigas Riksförbund. 
Anhörigföreningen jobbar för att stödja och hjälpa personer som vårdar och tar hand om nära och kära, som på grund av funktionsvariation, sjukdom eller ålder behöver hjälp med att klara sin vardag. De ordnar träffar på Monsunen på Blidvädersgatan 16 minst en gång i månaden. Anhörigföreningen grundades 2008. 

Aktiviteter: Stöd och hjälp till personer som vårdar sina anhöriga
Var: Träffpunkt Monsunen
Vem kan bli delta: De som vårdar sina anhöriga eller känner någon som gör det
Startade: 2008
Kontakt: Helga Enlund, telefon: 073-154 84 64, 031-53 74 04. Mail: helga.enlund@live.se

Integrationsnätverk Göteborg

Integrationsnätverk i Göteborg är en förening som arbetar för bättre integration och gemenskap mellan människor i Göteborg. Hos Integrationsnätverk finns möjligheten för asylsökande, nyanlända eller nyligen etablerade invandrare att möta svenskar med olika bakgrund.
I föreningens lokal på Vårvindsgatan 20 erbjuder de studiecirklar, samhällsorientering, hälsofrämjande aktiviteter och andra aktiviteter som stärker individen. Föreningens medlemmar och besökare kommer från mer än 25 nationer och talar ett tiotal olika språk, som arabiska, persiska, kurdiska, somaliska, tigrinja, turkiska, spanska, franska, ryska och svenska.

Aktiviteter: Svenskakurs, samhällsorientering, hälsofrämjande aktiviteter, med mera.
Var: Vårvindsgatan 20
Vem kan delta: Alla
Startade: 1996
Kontakt: Mail: info@integrationsnatverk-goteborg.se. Telefon: 031-530612

Länsmansgårdens schacksällskap

Länsmansgårdens schacksällskap är en förening som har funnits i över tre decennier. De har bland annat söndagsträffar i Hyresgästföreningens lokal Temperaturgatan 4-6, med schackspel och möjlighet att umgås. Som bäst har föreningen legat på serienivå 3 och nu jobbar de för att komma tillbaka dit. Än så länge har föreningen inga kvinnliga spelare eller ungdomar, och de hälsar att de skulle tycka det var roligt att få utökning av fler kvinnor och ungdomar i föreningen.

Aktiviteter: Schackspel
Var: Hyresgästföreningens lokal Temperaturgatan 4-6
Vem kan delta: Alla 
Startade: 1987
Kontakt: Jan-Erik Björklund, telefon 0704 798474. Mail: langeno51@gmail.com

Plattformen för kurder från Anatolien

Plattformen för kurder från Centrala Anatolien är en förening som jobbar för att bevara den kurdiska kulturen och det kurdiska språket. De jobbar också för att främja integration bland kurder i det svenska samhället. 
Förutom att ordna samtal på sociala medier, arrangerar föreningen fester och kulturträffar minst en gång om året. Något som brukar vara väldigt uppskattat bland deras 350 medlemmar.

Aktiviteter: Föreläsningar, seminarier och samtal om kurdisk kultur och historia. Sociala aktiviteter. 
Var: Mestadels på sociala medier.
Vem kan delta: Kurder från centrala Anatolien
Startade: 2015
Kontakt: Maila ordförande Apo Deveci: abddev@hotmail.com

Somali Education and Development Organization (SEDO)

SEDO är en ideell förening som arrangerar aktivitetet såsom läxhjälp, fotboll för barn och ungdomar, trygghetsvandringar och föreläsningar. SEDOs mål är att engagera ungdomar i Biskopsgården så att de får en bra vardag. SEDO hjälper ungdomar som hamnat snett att komma tillbaka in i samhället, och vägleder ungdomar i deras utbildning.

Aktiviteter: Läxhjälp, fotboll för barn och ungdomar, föreningsvandringar, föreläsningar, med mera.
Var: Föreningen har ingen lokal. De träffas på olika platser beroende på aktivitet.
Vem kan delta: Alla.
Startade: 2015
Kontakt: Haydar Jamal, telefon 0790192612, mail: haydar.jamal@hotmail.se

Friluftsfrämjandet Hisingen

Friluftsfrämjandet är en nationell organisation som bildades redan 1892. De arrangerar tusentals friluftsaktiviteter runt om i hela Sverige, året runt. På fjället, vattnet, snön, isen och i skogen. Friluftsfrämjandets startades för att arbeta för en bättre hälsa genom att komma ut i naturen och röra på sig. Lokalavdelningen Friluftsfrämjandet Hisingen ordnar många olika typer av aktiviteter. Till exempel vandringar, poängpromenader, paddling, mys vid elden och utbildningar. Men i Biskopsgården är det framför allt barnaktiviteter som gäller.

Aktiviteter: Barnaktiviteter i naturen, vandringar, utbildningar inom friluftsliv, m.m. 
Var: Olika platser utomhus
Vem kan delta: Alla
Startade: 1892 (Nationella föreningen)
Kontakt: barnledare.hisingen@friluftsframjandet.se 

Portugisiska föreningen i Göteborg

Portugisiska föreningen i Göteborg är föreningen som strävar efter att bevara den portugisiska kulturen och språket. 
Föreningen har varit aktiv sedan 70-talet. Föreningen har medlemmar från hela Göteborg, men många bor i Biskopsgården. 
Föreningen är en del av riksförbundet FAPS – Portugisiska riksförbundet. Varje år är de med och ordnar Portugusisk filmfestival. De arrangerar även middagar för sina drygt 100 medlemmar, och andra sociala event.
Ibland ordnar de event tillsammans med brasilianska föreningar, då de också pratar portugisiska.
Föreningen har en arbetsgrupp som jobbar för att barn ska kunna få portugisisk undervisning i skolan. 

Aktiviteter: Social gemenskap 
Var: Olika lokaler för olika aktiviteter. Ingen egen lokal.
Vem kan delta: Alla som har någon koppling till Portugal eller portugisiska språket.
Startade: 70-talet
Kontakt: Mail: upg.cfp@gmail.com

Föräldrar i Biskopsgården

Föräldrar i Biskopsgården är ett nätverk som tillsammans jobbar för att uppmärksamma och göra någonting åt den sociala orättvisan i Biskopsgården. Fokus är framför allt på att det ska vara tryggt för barn att växa upp i Biskopsgården. 
Nätverket bildades efter skottlossningen på Väderlekstorget i januari 2021, då två unga blev skjutna.
I början av 2021 arrangerade det nystartade nätverket tre gosedjursparader – eller manifestationer. Nätverket uppmanade deltagarna att skriva skyltar och lämna på torgen tillsammans med gosedjuren. Skyltarna hade budskap som “Sluta skjuta!” och “Vi älskar Biskopsgården!” och “Vi protesterar, våldet ska bort!”. 
Nätverkets omkring 25 medlemmar håller i skrivande stund på att prata ihop sig om hur deras framtid ska se ut. De hoppas kunna fungera som ett paraply som många kan ansluta sig till för att jobba för förändring.

Aktiviteter: Aktioner, opinionsbildande verksamhet och nätverkande kring frågor som rör social rättvisa och upprustning av förorten. 
Var: Olika platser i Biskopsgården och online
Vem kan delta: Alla som är engagerade i att alla barn ska få en trygg uppväxt i Biskopsgården
Startade: Januari 2021
Kontakt: foraldraribiskopsgarden@gmail.com

Nätverket Lyft Orten

“Lyft orten – Föreningar i Biskopsgården” är ett nätverk som bildades i samband med Biskopsgårdens dag i juni 2019. Lyft Orten arbetar för att samordna Biskopsgårdens föreningar, lyfta fram föreningarnas arbete och underlätta för allmänheten att komma i kontakt med föreningarna. 
Lyft Orten har en hemsida och en facebooksida där man kan hitta information om föreningar som är aktiva i Biskopsgården. Kravet är att föreningar som är med ska stå bakom nätverkets förhållningsregler som är att arbeta för gemenskap, arbeta mot våld och droger, samt respektera de grundläggande demokratiska reglerna i Sverige. 
Nätverket leds av en styrgrupp bestående av medlemmar från föreningarna Move and Art Center, Meeting Plays, Västkurd BK, Nätverk Väninna och Geesguud UF.

Aktiviteter: Nätverk för föreningar i Biskopsgården
Var: Biskopsgården
Vem kan delta: Alla föreningar i Biskopsgården
Startade: 2019
Kontakt: lyftorten@gmail.com, telefon till Monica Tello Jara: 073-9596149

Föreningsrådet i Biskopsgården

Föreningsrådet i Biskopsgården är en ideell, religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för medlemsföreningar i Biskopsgården. Föreningsrådet startade sina allmänna aktiviteter 1995 med 35 föreningar i Stadsdelen Biskopsgården och var baserad i Biskopsgårdens Folkets Hus.
Föreningsrådet fungerar som kontaktorganisation mellan stadsdelen och medlemsföreningarna och uppmuntrar och hjälper föreningarna att samarbeta med varandra kring olika aktiviteter i Biskopsgården. Just nu har Föreningsrådet 17 aktiva medlemsföreningar, efter förlusten av 32 aktiva PRO medlemsföreningar som har upphört på grund av att det inte längre finns lämpliga samlings- eller mötesplatser för PRO-föreningar i Biskopsgården.
Ett viktigt mål för Föreningsrådet är att anordna gemensamma arrangemang i Biskopsgården och stadsdelen. Det största arrangemanget är Biskopsgårdens dag vid natursköna Svarte Mosse varje sommar.

Aktiviteter: Gemensamma arrangemang och samarbeten i Biskopsgården
Var: Olika platser i stadsdelen
Vem kan delta: Alla kan delta i t.ex. Biskopsgårdens dag
Startade: 1995
Kontakt: Behrouz Assadi, ordförande, Mail: behrouz.assadi@gmail.com telefon: 070-736 00 03. Gustav Kristensen, sekreterare, Mail: gugge78@gmail.com

Nattvandrarna i Biskopsgården

Vuxna förebilder som finns till för ungdomarna. En frivillig resurs och komplement till annan verksamhet som Polisen, fältarbetare och övriga samhället. Det är föreningen Nattvandrarna i Biskopsgården.
Nattvandrarna i Biskopsgården ingår i riksnätverket Nattvandrarna, som grundades 1983 och som har nattvandrargrupper runt om i hela landet. Verksamheten grundar sig i ett behov av att få föräldrar och andra vuxna att lämna sin trygga hemmiljö och vara ute där ungdomarna befinner sig.
Medlemmarna brukar träffas i föreningens lokal på Vårvädersgatan 5 omkring kl 19-20 på kvällen. De börjar med att fika tillsammans och ha en genomgång. Sedan börjar de vandra på Biskopsgårdens gator och torg. De brukar ta en paus vid 22-23, och fortsätter sedan. Ibland avslutar de vid midnatt, och ibland går de längre. 

Aktiviteter: Nattvandring
Var: Utgår från den egna lokalen på Vårvädersgatan 5. Vandrar i hela Biskopsgården och Länsmansgården.
Vem kan delta: Alla över 25 år
Startade: 1999
Kontakt: biskopsgardensnattvandrare@outlook.com 

Nattvandring på Lången

Nattvandring på Lången är ett initiativ av lokala hyresgästföreningen på Långströmsgatan, och fastighetsbolaget Balder. Hyresgästföreningen tog upp idén om att nattvandra, dels för att visa sig ute och skapa förtroende och dialog med ungdomar, och dels för att skapa trygghet i området. 
Det som utmärker Nattvandring på Lången från andra trygghetsvandrare är att de inte är en egen förening. De är ett initiativ som tillhör stiftelsen Nattvandring.nu, som har sitt säte i Stockholm. Från stiftelsen tillhandahåller de lokala initiativen stöd bland annat i form av röda reflexjackor, första hjälpen-material samt försäkringar.
Nattvandring på Lången har ingen egen lokal men får lov att vistas och fika på Hyresgästföreningens lokal på Långströmsgatan. 

Typ av aktivitet: Trygghetsvandring i Biskopsgården 
Var: Utgår från Långströmsgatan 48, Hyresgästföreningens lokal
Vem kan delta: Alla som är över 18 år och som vill nattvandrarna
Startade: 2016
Kontakt: Håkan Lindergren, mail: hakan.lindergren@gmail.com, telefon: 0708356172

Somaliska handledningsföreningen

Somaliska handledningsföreningen är en ideell förening som brinner för aktuella samhällsfrågor. Föreningen jobbar mestadels med att ge stöd och information till somaliska personer som behöver hjälp på olika sätt. Det kan handla om att en person behöver hjälp med var den ska vända sig för att få hjälp att få jobb. Eller någon som behöver läxhjälp till sitt barn. Kanske behöver någon hjälp att översätta något, eller få hjälp att ta körkort. Då kan föreningen hjälpa till. 
Föreningen bildades av en grupp personer som själva har erfarenhet av att vara ny i Sverige. De insåg att det behövs mer stöd och hjälp till personer som inte kan prata svenska än, och som vill lära sin om hur det svenska samhället fungerar.

Aktiviteter: Stöd till somalier i Biskopsgården, föreningsvandringar, sociala aktiviteter.
Var: Ingen egen lokal
Vem kan delta: Alla
Startade: 2012
Kontakt: Mail: handledning@hotmail.com

Cykelfrämjandet Göteborg

I Göteborg har Cykelfrämjandet flera projekt igång. Ett är stadscykelturer för barn där barn får möjlighet att öva sig på olika trafiksituationer i sällskap av erfarna vuxna cyklister, så kallade ”cykellotsar”. Målet är att genomföra stadscykelturer i alla delar av staden.
Ett annat projekt är ”Frihet på cykel” som finns i Norra Biskopsgården, Bergsjön, Gårdsten, Lövgärdet, Hammarkullen, Hjällbo och Tynnered. ”Frihet på cykel” handlar om att skapa möjligheter så att alla som vill ska kunna få lära sig cykla. 
Cykelkurserna är kostnadsfria och alla över 13 år är välkomna att delta. Kurserna är mycket populära bland vuxna, särskilt bland kvinnor, och blir snabbt fulltecknade. Volontära instruktörer lär deltagarna hantera en cykel. 

Aktiviteter: Cykelaktiviteter
Var: Olika platser i Göteborg
Vem kan delta: Alla
Startade: 2018 i Norra Biskopsgården
Kontakt: Mail: emelie.enoksson@cykelframjandet.se

Vill du vara med?

Vill din förening vara med på hemsidan? Känner du till en förening i Biskopsgården som inte är med på hemsidan än? Kontakta oss!

kontakt@bibvannerna.se