KULTUR

Anatoliens kvinnor och ungdomsförening

Anatoliens kvinnor och ungdomsförening är en förening som har ett starkt band och gemenskap mellan generationer. De har som mål att stötta och vägleda familjer som behöver rådgivning. Ett urval bland föreningens aktiviteter är kulturevent, hantverk och matlagning- och sykurs. Föreläsningar, workshops, läxhjälp och språkträning (svenska och engelska) finns också med på agendan. Något utöver dessa som uppskattas av medlemmarna är deras festliga sammankomster, mamma och dotter-kvällar samt utflykter. 

Aktiviteter: Bakning, sykurs, språkträning, sammankomster, mamma- och dotter-kvällar, föreläsningar, utflykter, läxhjälp
Var: Föreningslokalen på Turbingatan 8
Vem kan delta: Kvinnor, barn och unga
Startade: 2005
Kontakt: Elif Eken, telefon: 0739827115. Mail: anatoliens_kvinnor@hotmail.com

Anatolian Tigers

Anatolian Tigers är en ideell förening som är öppen för alla – barn, ungdomar, vuxna och familjer. Föreningen har som ändamål att skapa social gemenskap och trygghet bland sina medlemmar genom olika idrotts- samt kulturella aktiviteter.  De har under årens gång ordnat flera sportevent, temadagar, turneringar, utflykter och resor, samt konsert i samarbete med andra föreningar. De vill att ingen skall behöva vara ensam, utan tillsammans kan vi skapa något bra! Föreningen har en öppen dialog med sina medlemmar vilket bidrar till nya och intressanta idéer och önskemål som konkretiseras i takt med att föreningen växer.

Aktiviteter: Idrottsaktiviteter och aktiviteter med kulturella inslag. Resor, utflykter, temadagar, turneringar, och konserter med syfte att skapa gemenskap och trygghet.
Var: Har ej egen lokal. Medlemmar träffas beroende på var aktiviteterna äger ru
Vem kan delta: Barn, ungdomar, vuxna och familjer
Startade: 2013
Kontakt: Hakan Çorap, telefon: 0739797109, mejl: karaoglan@gmail.com

Biblioteksvännerna i Biskopsgården (BiB)

Biblioteksvännerna i Biskopsgården är en ideell förening som fungerar som en bro mellan biblioteket och boende i Biskopsgården. BiB ordnar språkcaféer, språkkurser, föreningsvandringar, bokklubbar och kurser.  BiB vill utveckla biblioteket som mångspråkig mötesplats, och erbjuda kulturella och lärande aktiviteter för barn, unga, vuxna och familjer.

Aktiviteter: Språkkurser (somaliska, arabiska, engelska), språkcafé (engelska), hantverkscafé, digitala kurser, föreläsningar, våffelcafé, föreningsvandringar m.m.
Var: Biskopsgårdens bibliotek
Vem kan delta: Föreningen är öppen för alla
Startade: 2012
Kontakt: Randi Myhre, telefon: 0760-500 342. Mail: info@bibvannerna.se

BIBs INSTAGRAM

Kulturföreningen Dalgårdarna

Kulturföreningen Dalgårdarna har sysslat med många olika aktiviteter under åren, sedan starten 1982. Förutom hantverk och slöjd har de arrangerat kamratcirklar, haft snickeri, spelat curling och samarbetat med PRO-dansen. Det är medlemmarna själva som bestämmer vilka aktiviteter som ska drivas, och det är hantverk såsom vävning och sömnad som har varit det mest populära genom åren. Men det är gemenskapen som är det viktigaste. 

Aktiviteter: Vävning, slöjd, hantverk, sömnad, stickning, med mera
Var: Hyresgästföreningens lokal Fyren på Väderilsgatan
Vem kan delta: Alla
Startade: 1982
Kontakt: Ring Marianne Andersson, telefon: 070 335 34 86

Meeting Plays

Meeting Plays är en fri konst- och teaterverksamhet som skapar plats, utmanar strukturer och vill förändra samhället genom konst och kultur. Verksamheten har ca 3000 deltagare per år. 
Sedan starten 2013 har Meeting Plays jobbat med konst- och kulturprojekt kopplade till specifika bostadsområden. De har tidigare skapat verksamhet i flera av Göteborgs stadsdelar och även i andra städer. Men sedan 2017 har Meeting Plays till största del varit i Biskopsgården, och här planerar de att stanna.

Aktiviteter: Center för communitykonst och -teater, med mötesplatser, skapande verkstäder, kulturskola, kurser, Kultur-camping, Kulturhus Ute, med mera.
Var: Lokalen Slottet på Friskväderstorget bredvid internationella förskolan samt på olika platser i området.
Vem kan delta: Alla
Startade: 2013
Kontakt: Maila kontakt@meetingplays.se, eller kom till lokalen Slottet.

Kultur Kvinnor Förening Hill

Kultur Kvinnor Förening Hill är en ideell förening vars aktiviteter främst riktar sig till kvinnor, mammor, tjejer och barn. De arrangerar aktiviteter såsom danskurser, matlagningskurser och sykurser. De samarbetar även med andra liknande kvinnoföreningar i området, med att skapa mötesplatser för de som vill träffas och umgås. Föreningen har även aktiviteter för nyanlända i form av mentorskap och samhällsguidning.

Aktiviteter: Danskurs, matlagningskurs, sykurs och andra mötesplatser. Aktiviteter med andra kvinnoföreningar. 
Var: Mestadels på Hyresgästföreningens lokaler i området vid Väderilsgatan, Sjumilahallen och utomhus. 
Vem kan delta: Alla kvinnor med barn, tjejer och unga
Startade: 2012
Kontakt: Alem Nur, telefon: 0736410078. Mail: alem-nur@hotmail.com

Moving Queens

Moving Queens är en dansgrupp för kvinnor i alla åldrar. Föreningen bildades 2017 efter att Göteborgs Stad hade arrangerat ett dansprojekt med koreografer från Rotterdam. Moving Queens har dansträningar en dag i veckan, och är öppna för alla kvinnor som vill röra på sig och dansa tillsammans. 

Aktiviteter: Rytmiska rörelser till musik för kvinnor i alla åldrar
Var: Olika lokaler i Biskopsgården, så som Orkanen och Solglimten. På sommaren hålls aktiviteterna utomhus.
Vem kan delta: Alla kvinnor oavsett bakgrund och ålder
Startade: 2019
Kontakt: Bodil Karlsson, telefon: 0709920980 

Plattformen för kurder från Anatolien

Plattformen för kurder från Centrala Anatolien är en förening som jobbar för att bevara den kurdiska kulturen och det kurdiska språket. De jobbar också för att främja integration bland kurder i det svenska samhället. 
Förutom att ordna samtal på sociala medier, arrangerar föreningen fester och kulturträffar minst en gång om året. Något som brukar vara väldigt uppskattat bland deras 350 medlemmar.

Aktiviteter: Föreläsningar, seminarier och samtal om kurdisk kultur och historia. Sociala aktiviteter. 
Var: Mestadels på sociala medier.
Vem kan delta: Kurder från centrala Anatolien
Startade: 2015
Kontakt: Maila ordförande Apo Deveci: abddev@hotmail.com

Move and Art Center

Move and Art Center är en förening som genom dans, parkour och zumba fitness kämpar för att stärka barns, tjejers och kvinnors roll i Biskopsgården. Monica Tello Jara började ha dans i Biskopsgården 2009. Sedan dess har verksamheten varit populär och välbesökt, med träning fyra dagar i veckan för de över 100 medlemmarna. Från början hölls kurserna i Sjumilahallen, men är numera i Landamäreskolans idrottshall.
Move and Art Center erbjuder danskurser för barn från 4 år och uppåt. Åldersgrupperna är 4-5 år, 6-9 år och 10-15 år.
Parkouren riktar sig till barn från 4-11 år. Och zumban är för 16 år och uppåt. Dansen och parkouren riktar sig till alla barn, och zumban riktar sig till bara kvinnor. 

Aktiviteter: Dans, parkour och zumba fitness. 
Var: Landamäreskolan.
Vem kan delta: Barn från fyra år, ungdomar och vuxna.
Startade: Verksamheten har funnits sedan 2009, föreningen bildades 2017. 
Kontakt: Monica Tello Jara, telefon: 073 959 61 49

Capoeira Brazil Göteborg – Africabaiana

Capoeira är en afro-brasiliansk konstform som kombinerar stridstekniker med element som akrobatik, dans och musik. Det är en varierad typ av träning som passar personer i alla åldrar.
Capoeiran utvecklades från början av afrikanska slavar i Brasilien. Enligt sägnen utövade slavarna kampsport, men maskerade det i form av dans eftersom det var förbjudet för dem att träna kampsport. 
I Africabaiana tränar alla åldrar tillsammans, och tjejer och killar tränar också tillsammans. Föräldrar kan träna samtidigt som sina barn, vilket är väldigt uppskattat.

Aktiviteter: Capoeira, brasiliansk kampsport 
Var: Sjumilahallen
Vem kan delta: Alla från fem år och uppåt 
Startade: 2009
Kontakt: Instruktör André Di Mola, telefon: 076-1956967,
mail:
info@capoeirabrasilgoteborg.com

Iranska Azerbajdzjaniers Vänskapsförening (IAVF) 

Iranska Azerbajdzjaniers Vänskapsförening (IAVF) är en ideell kulturförening som är demokratisk, icke-politisk och icke-religiös. Föreningen sprider information och ger föreläsningar om azerbajdzjanska litteraturen och språket, som tillhör den turkiska språkfamiljen. De har också informationsträffar och kurser för att underlätta integration och delaktighet i samhället och göra det enklare att anpassa sig till det dagliga livet. De brukar också anordna filmvisningar och göra utflykter och gruppromenader tillsammans.
Föreningen startades för att skapa vänskap, intresse och gemenskap bland turkisktalande iranska familjer i Sverige och med andra turkisktalande.

Aktiviteter: Information, föreläsningar och kurser
Var: I Göteborg och förorten
Vem kan delta: Alla som accepterar föreningens stadgar, erlägger medlemsavgiften och är intresserade av att delta i IAVF:s aktiviteter är välkomna som medlemmar. 
Startade: 1998
Kontakt: Behrouz Assadi, telefon: 070-736 00 03. Mail: behrouz.assadi@gmail.com

Islamiska Kultur Center i Biskopsgården

Islamiska kulturcentret i Biskopsgården är en ideell förening med lokal nära Friskväderstorget. Lokalen fungerar som mötesplats för boende i Biskopsgården. Det är öppet från morgon till kväll sju dagar i veckan och många besökare från olika nationaliteter kommer hit varje dag. 
Mötesplatsen fungerar som fritidsverksamhet för ungdomar efter skolan. Istället för att hänga på torget kan ungdomar komma hit och göra läxor, fika och sitta och prata. Här är en tillåtande atmosfär och allt bygger på frivillighet.
Mötesplatsen fungerar också som moské med bönestund fem gånger om dagen. I samband med fredagsbönen brukar 300-400 personer besöka lokalen. Fredag kväll äter de mat tillsammans.

Aktiviteter: Mötesplats och moské
Var: Godvädersgatan 50. Närmaste hållplats är Friskväderstorget
Vem kan delta: Alla
Startade: 1992
Kontakt: Mail: islamiska114@gmail.com

Portugisiska föreningen i Göteborg

Portugisiska föreningen i Göteborg är föreningen som strävar efter att bevara den portugisiska kulturen och språket.
Föreningen har varit aktiv sedan 70-talet. Föreningen har medlemmar från hela Göteborg, men många bor i Biskopsgården.
Föreningen är en del av riksförbundet FAPS – Portugisiska riksförbundet. Varje år är de med och ordnar Portugusisk filmfestival. De arrangerar även middagar för sina drygt 100 medlemmar, och andra sociala event.
Ibland ordnar de event tillsammans med brasilianska föreningar, då de också pratar portugisiska.
Föreningen har en arbetsgrupp som jobbar för att barn ska kunna få portugisisk undervisning i skolan. 

Aktiviteter: Social gemenskap 
Var: Olika lokaler för olika aktiviteter. Ingen egen lokal.
Vem kan delta: Alla som har någon koppling till Portugal eller portugisiska språket.
Startade: 70-talet
Kontakt: Mail: upg.cfp@gmail.com 

Förenad Turkisk Ungdom (FTU)

Sedan starten 1978 har föreningen Förenad turkisk ungdom, som i folkmun kallas för FTU, främjat samexistens och ömsesidig tolerans mellan den turkiska gruppen och det svenska samhället. 
Föreningen har varit och är än idag ett ankare för turkiska ungdomars behov av att bevara sin kulturella identitet.
Grundmålen som föreningen har baseras på Sveriges grundlag, som är förverkligandet av de demokratiska rättigheterna. Dessa är bland annat att främja barn och ungdomars demokratiska fostran, jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.
I FTU möts kultur och sport, inte minst fotboll som är den förenande länken mellan generationer av ungdomar som har tagit över föreningen över åren.

Aktiviteter: Kultur, fotboll
Var: Klubbstuga på Vårvädersgatan 14, hemmaplan på nya Blidvädersplan
Vem kan delta: Alla som är intresserad av kultur och/eller fotboll (barn, ungdomar och vuxna) 
Startade: 1978
Kontakt: ftugbg@gmail.com

Vill du vara med?

Vill din förening vara med på hemsidan? Känner du till en förening i Biskopsgården som inte är med på hemsidan än? Kontakta oss!

kontakt@bibvannerna.se