Rapport: Hur förbättrar vi levnadsvillkoren i Biskopsgården?

Läs rapporten där 28 föreningar i Biskopsgården har genomfört 53 gruppintervjuer, som handlat om att lyfta kunskaper och erfarenheter om hur det är att bo och verka i Biskopsgården. Gruppintervjuerna har gett föreningsaktiva personer möjlighet att uppmärksamma behov som finns och dela med sig av sina förslag på åtgärder och lösningar. Gruppintervjuerna är samlade i en rapport som ni hittar här. Rapporten kan fungera som ett viktigt kunskapsunderlag för politiker och tjänstemän som vill utveckla Biskopsgården.

Rapporten Sammanfattning av rapporten