MÖTESPLATSER

Biskopsgårdens bibliotek 

Typ av mötesplats: Bibliotek

Var: Vårväderstorget 3

För vem: Alla

Kontakt: Informationsdisken, telefon: 031-366 61 00
Bibliotekschef Olivera Djudja, telefon: 031-366 61 02
Mail: biskopsgarden.bibliotek@kultur.goteborg.se

Bygglekplatsen 

Typ av mötesplats:Bemannad parklek för barn och unga med fokus på att skapa i olika material. Här finns Barnens verkstad med snickeri, keramik och annan kreativ verksamhet.

Var: Badvädersgatan 7

För vem: Alla

Kontakt: Marie-Louise Bergström, telefon: 031-366 63 33. Mail: bygglekplats@socialhisingen.goteborg.se

Monsunens Träffpunkt

Typ av mötesplats: Träffpunkt för äldre och seniorer. Lunchrestaurang, café, föreläsningar, musik, hantverk, med mera.

Var: Blidvädersgatan 16

För vem: Äldre, seniorer

Kontakt: Peter Lindblom, telefon: 031-3666353,
mail: peter.lindblom@aldrevardomsorg.goteborg.se

Vårvindens fritidsgård 

Typ av mötesplats: All slags ungdomsverksamhet. Vårvinden samverkar också med föreningar och hyr ut en del av lokalerna för aktiviteter.

Var: Vårvindens fritidsgård, Daggdroppegatan 3, Göteborg

För vem: Ungdomar från 12 – 20 år

Kontakt:  Fritidsverksamhet telefon: 0702700159,
mail
: varvindensfritidsgard@socialhisingen.goteborg.se

Biskopsgårdens kyrka

Typ av mötesplats: Kyrka

Var: Vårvädersgatan 8

För vem: Alla

Kontakt: Diakon Anna Merkander, telefon: 031-731 85 41,
mail:
anna.merkander@svenskakyrkan.se

Orkanen

Typ av mötesplats: Plats för sociala aktiviteter

Var: Godvädersgatan 24, norra Biskopsgården

För vem: Främst för Bostadsbolagets hyresgäster

Kontakt: Bostadsbolagets utvecklingsledare i Norra Biskopsgården,
telefon:
031-7315413

Fixoteket Biskopsgården 

Typ av mötesplats: Plats där man kan låna verktyg, laga och bygga saker.

Var: Godvädersgatan 24

För vem: Alla

Kontakt: Bostadsbolagets utvecklingsledare i Norra Biskopsgården,
telefon: 031-7315413

Göteborgs folkhögskola i Biskopsgården

Typ av mötesplats: Folkhögskola

Var: Vårväderstorget 3, en trappa upp, hiss finns

För vem: Vuxenstuderande och föreningar

Kontakt: ali.amiri-mosavi@vgregion.se

Länsmansgårdens kyrka

Typ av mötesplats: Kyrka

Var: Klimatgatan 1, på Länsmanstorget

För vem: Alla

Kontakt: Karin Ulfheden, präst och distriktschef, telefon: 031-731 68 61, mail: karin.ulfheden@svenskakyrkan.se

Sjumilahallen

Typ av mötesplats: Sport- och evenemangshall

Var: Friskväderstorget 13 

För vem: Alla

Kontakt: Telefon: 031 368 22 52

Skola som Arena

Typ av mötesplats: I skolornas lokaler kan föreningar och privatpersoner ordna kostnadsfria aktiviteter (idrott, kultur, läxhjälp, m.m.)

Var: Landamäreskolan: Daggdroppegatan 28.
Svartedalsskolan: Svartedalsgatan 4.

För vem: Barn, unga och familjer

Kontakt: Linn Helenesdotter, mail: linn.helenesdotter@grundskola.goteborg.se. Beata Sandegård, mail: beata.sandegard@grundskola.goteborg.

Stadsmissionen i Biskopsgården

Typ av mötesplats: Stöd och aktiviteter för barnfamiljer

Var: Godvädersgatan 1

För vem: Barn och föräldrar i Biskopsgården

Kontakt: Rend Babker, Mail: rend.babker@stadsmissionen.org

Studiefrämjandet

Typ av mötesplats: Lokal för folkbildning och studiecirklar

Var: Dimvädersgatan 46. Närmaste hållplats är Väderilsgatan

För vem: Föreningar och kamratgrupper

Kontakt: Maila reza.rahimi@studieframjandet.se

Vårvädersgatans fruktlund

Typ av mötesplats: Fruktlund

Var: Närmaste hållplats är Vårväderstorget

För vem: Alla

Kontakt: Göteborgs stads kontaktcenter, telefon: 031 365 00 00

Wartagården

Typ av mötesplats: Lokal att hyra för event och aktiviteter

Var: Södra sälöfjordsgatan 29

För vem: Alla

Kontakt: info@wartagarden.se

Svarte Mosse

Typ av mötesplats:Naturområde med löpspår och naturstigar

Var: Närmaste hållplatser är Temperaturgatan och Väderilsgatan.

För vem: Alla

Kontakt: Göteborgs stads kontaktcenter, telefon: 031 365 00 00

Medborgarkontoret Biskopsgården

Typ av mötesplats: Medborgarkontor där du kan få svar på frågor om kommunens verksamheter och få vägledning i samhället. 

Var: Höstvädersgatan 3

För vem: Alla

Kontakt: Mail: medborgarkontoret.biskopsgarden@kom.goteborg.se,
Telefon: 031-366 67 90